RE FOCUS IN CONDOMINIUM DEVELOPMENT

RE FOCUS IN CONDOMINIUM DEVELOPMENT

การวิเคราะห์เจาะลึกและการวางแผนพัฒนาอาคารชุดแบบครบเครื่องสู่ความสำเร็จ

สืบเนื่องจากคำถามที่พบบ่อยข้างต้น ทำให้คณะกรรมการหลักสูตรที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงในตลาด Condominium มาอย่างยาวนาน ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จได้ ก็ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งหลายคราเช่นเดียวกัน ในหลักสูตรนี้จึงได้คัดสรรวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาแล้วเป็นอย่างดีทุกท่าน ตระหนักและพิจารณาถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านแนวคิดและวิธีการ (Do and Don’t) เพื่อเป็นการแชร์แบบต่อยอดได้เลย และเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนซึ่ง Condominium เป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนสูง และมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติของการทำธุรกิจอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่มิติทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผังเมืองและข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดที่ต้องมีความเข้าใจลงลึกทุกพื้นที่ การขอ EIA กฎหมายควบคุมอาคาร ประมวลรัษฎากร มิติทางการตลาดและการขาย มิติทางการบริหารการเงินและการวางแผนภาษี มิติทางการบริหารการก่อสร้างและเทคโนโลยี การบริหารชุมชนเจ้าของร่วมและการบริหารทรัพย์ส่วนกลางโดยนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งเครือข่ายในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในส่วนของข้อมูลและพันธมิตร

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นทุกขั้นตอน ลงลึกถึงการปฏิบัติจริงในโครงการศึกษาที่ดินจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการพัฒนา Condominium ที่มีโอกาสสูง และวางแผนการทำธุรกิจอย่างมีข้อมูลสนับสนุนแนวคิด ทั้งได้รับการชี้แนะจากคณาจารย์ประสบการณ์สูงในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

เนื้อหาในหลักสูตรออกแบบมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ดังนี้

 • แนวคิดในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภท Condominium

 • พรบ.อาคารชุด ข้อกำหนดตามกฎหมาย ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขที่ตรงประเด็น

 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

 • ผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คุ้มค่า ในมุมมองนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้า

 • คู่แข่งหลัก การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล REIC : Supply side survey อย่างไรให้รู้ลึก รู้จริง

 • กลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ ช่องทางหลัก วิธีเข้าถึงใจลูกค้า เจาะกลุ่มเป้าหมายตรง

 • EIA กลยุทธ์และวิธีการในการเตรียมความพร้อมสำหรับอาคารชุด

 • เคล็ดไม่ลับในการออกแบบและการก่อสร้าง Condominium ให้ได้คุณภาพ เวลา ต้นทุน และไร้ซึ่ง VE/VO

 • Conceptual & Purpose of Demand side survey (Focus group & Face to Face interview)

 • การเข้าถึงและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนที่ซื้อคอนโดในประเทศไทย

 • กลยุทธ์ความสำเร็จแบบ Asset Wise

 • Supply side survey (Case study Direct competitors)

 • ตัวชี้วัดทางการเงิน เพื่อตัดสินใจลงทุนโครงการอาคารชุดเพื่อขาย และการวางแผนภาษี

 • Condominium Financial feasibility case study

 • กระบวนการ / ขั้นตอนจัดตั้ง / การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

 • Workshop การให้คำปรึกษาแต่ละกลุ่มในกรณีศึกษา

 • Final presentation นำเสนอโครงการกรณีศึกษา Condominium แต่ละกลุ่ม

 

คำถามที่มักพบบ่อย ๆ

 • มีที่ดินแล้วอยู่กลางเมือง อยากทำคอนโด ไม่รู้จะเริ่มยังไง ??

 • คอนโด เกิดขึ้นมากมายในเมือง ยังขายดีอยู่ไหม?? ลูกค้ามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อคอนโดยังไง ??

 • ต่างชาติ มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อคอนโดในประเทศไทย อย่างไร ?? และชาติไหนที่สนใจคอนโนในประเทศไทย

 • วิธีการติดต่อราชการเพื่อสร้างคอนโด ทำอย่างไร ให้ได้งาน และจ่ายได้อย่างเหมาะสม

 • เทคนิคในการขอ EIA ยุ่งยากแค่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ได้รับความเห็นชอบจาก สผ.

 • ที่ดินแบบไหน ?? ที่เหมาะกับการพัฒนาคอนโด

 • จะทำคอนโดขนาดไหนดี กี่ตารางเมตร อะไรคือจุดตัดสินใจ

 • ตำแหน่งห้องชุดเพื่อขายในคอนโด ทิศ วิว ความสูง สำคัญแค่ไหน?? ในการตั้งราคาขาย และตั้งกันอย่างไร

 • แผนการเงิน กระแสเงินสด ภาษี การยื่นกู้ธนาคาร มีวิธีทำอย่างไรให้มีโอกาสกู้ได้

 • เทคนิคและขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ให้รวดเร็วทันเวลา และค่าใช้จ่ายเหมาะสมทำอย่างไร

 • ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คุณคิดว่าหาได้ในอินเตอร์เน็ตเยอะแยะไปหมด อะไรที่เชื่อถือได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้จริง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา Condominium เริ่มต้นที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการลงทุน
 2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนล่วงหน้า และวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการลงทุน
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้บริหารโครงการ Condominium ทั้งในส่วนของ Developers และ Community & Property Management ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพสูง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ High rise หรือ Low rise
 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมสัมมนา คณาจารย์ วิทยากร
 5. เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในวงการผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนา Condominium ที่ถูกต้องและการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 • ผู้ที่มีที่ดินอยู่ในมือ และพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา Condominium
 • ทายาทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการเพิ่มความพร้อมในการรับไม้ต่อ
 • ผู้สนใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท Condominium  เพื่อสร้างความพร้อมให้กับตนเอง ก่อนลงทุนจริง

 

วิธีการอบรม

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการอบรม ได้รู้และเข้าใจข้อมูลในเชิงลึก การศึกษาที่ดินแต่ละแปลงซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจที่วิทยากรจะเปิดเผยเฉพาะในห้องอบรมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับอรรถประโยชน์อย่างเต็มที่ (ไม่จัดให้มีออนไลน์) สำหรับวิธีการอบรมจะประกอบไปด้วย

 1. การบรรยาย แบ่งปันประสบการณ์จากคณาจารย์
 2. การอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน
 3. การศึกษาที่ดินของผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม กรณีศึกษาและสร้างแนวคิดในการพัฒนา Condominium
 4. การศึกษาดูงาน High rise & Low rise condominium ที่วิเคราะห์ได้ถึงปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
 5. การศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ

 

RE FOCUS IN CONDOMINIUM DEVELOPMENT # 2

ระยะเวลาในการอบรม

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 26 ตุลาคม 2567

อบรมทุก วันเสาร์  เวลา 13.00 - 18.00 น.

ดาวน์โหลด ตารางอบรม

RE Focus in CONDOMINIUM DEVELOPMENT # 2

 

ศึกษาดูงาน

- โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ในกรุงเทพฯ
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างจากโครงการที่

ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จ ในต่างประเทศ


ดาวน์โหลด  กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน
RE Focus in CONDOMINIUM DEVELOPMENT # 2

 

สถานที่อบรม

 • ห้องอบรม ชั้น 7 VICTOR CLUB สามย่านมิตรทาวน์

 

ระหว่างวันที่

27 กรกฎาคม - 26 ตุลาคม 2567

รวมประมาณ

12 สัปดาห์

สถานที่

VICTOR CLUB สามย่านมิตรทาวน์

ค่าอบรม

139,000 บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(รวมค่าศึกษาดูงาน)