RE-CU 01

RECU ACADEMY

เกี่ยวกับเรา

RECU จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

เมื่อมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากหลักสูตร RECU มากขึ้น มีทั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง RECU
โดยขณะนี้ (พ.ศ. 2566) มีสมาชิกที่ผ่านหลักสูตรนี้ประมาณ 7,800 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี

ปัจจุบัน RECU มีทั้งหมด 7 หลักสูตร และ IN-HOUSE TRAINING

ACADEMIC

ACADEMIC

เน้นความรู้พื้นฐานด้านวิชาการทุกมิติ ที่จะช่วยให้คุณรู้จัก และเข้าใจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น

SPEAKER

SPEAKER

ไม่ใช่การบรรยายจากนักวิชาการทั่วไป แต่เป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ตรง และหาฟังได้ยาก

CONNECTION

CONNECTION

กว่า 63 รุ่นที่ผ่านมาทำให้เรามีเครือข่ายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงมากกว่า 6,000 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

WORKSHOP

WORKSHOP

แม้ทฤษฎีจะอัดแน่น แต่การปฏิบัติเราก็ไม่ทิ้ง มีการแบ่งกลุ่มให้ทดลองทำ Project จริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้

หลักสูตร และ บทความ

RECU JUNIOR

RECU มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

RECU JUNIOR
RECU FINANCIAL AND CASH FLOW

RECU FINANCIAL AND CASH FLOW

RECU มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

RECU FINANCIAL AND CASH FLOW
RECU SENIOR

RECU SENIOR

RECU มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

RECU SENIOR
CEO MODERN IN REAL ESTATE BUSINESS

CEO MODERN IN REAL ESTATE BUSINESS

RE-CU มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

CEO MODERN IN REAL ESTATE BUSINESS
RECU HOTEL

RECU HOTEL

RECU มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

RECU HOTEL
RE FOCUS IN HOUSING DEVELOPMENT

RE FOCUS IN HOUSING DEVELOPMENT

“การวางแผนพัฒนาโครงการแนวราบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินได้ใน 2 เดือน ได้อย่างมั่นใจ”

RE FOCUS IN HOUSING DEVELOPMENT