RE FOCUS IN HOUSING DEVELOPMENT

RE FOCUS IN HOUSING DEVELOPMENT

“การวางแผนพัฒนาโครงการแนวราบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินได้ใน 2 เดือน ได้อย่างมั่นใจ”

สืบเนื่องจากคำถามที่พบบ่อยข้างต้น ทำให้คณะกรรมการหลักสูตรที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงในตลาดจัดสรรมาอย่างยาวนาน และอดีตทีมอนุกรรมการร่างกฎหมายจัดสรรจะได้มาถ่ายทอดประสบการณ์จริง ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จได้ ก็ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งหลายคราเช่นเดียวกัน ในหลักสูตรนี้ได้คัดสรรวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาแล้วเป็นอย่างดีทุกท่าน ตระหนักและพิจารณาถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านแนวคิดและวิธีการ (Do and Don’t) เพื่อเป็นการแชร์แบบต่อยอดได้เลย และเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งบ้านจัดสรรเป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนสูง และมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ มิติของการทำธุรกิจ ตั้งแต่มิติทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผังเมืองและข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดที่ต้องมีความเข้าใจลงลึกทุกพื้นที่ รวมถึงกฎหมายจัดสรรที่ดินที่เปลี่ยนจาก ปว.286 พ.ศ.2515 บูรณาการ เป็น พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินของแต่ละจังหวัดที่ไม่เหมือนกัน กฎหมายควบคุมอาคาร ประมวลรัษฎากร มิติทางการตลาดและการขาย มิติทางการบริหาร

การเงินและการวางแผนภาษี มิติทางการบริหารการก่อสร้างและเทคโนโลยี รวมทั้งเครือข่ายในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในส่วนของข้อมูลและพันธมิตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นทุกขั้นตอน ลงลึกถึงการปฏิบัติจริงในโครงการศึกษาที่ดินจริง เพื่อทำธุรกิจจัดสรรและการพัฒนาโครงการแนวราบ อย่างมีข้อมูลสนับสนุนแนวคิด และได้รับการชี้แนะจากคณาจารย์ประสบการณ์สูงในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 

เนื้อหาในหลักสูตรออกแบบมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ดังนี้

 • แนวคิดในการพัฒนาโครงการจัดสรร องค์ประกอบ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจแนวราบ
 • ศึกษาดูงานโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ
 • ผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า ในมุมมองนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้า
 • พรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข
 • คู่แข่งหลัก การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล REIC ด้าน SUPPLY SIDE SURVEY อย่างไรให้รู้ลึก รู้จริง 
 • การเลือกซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจัดสรร หลักวิธีคิดลดความเสี่ยงและได้คำตอบซื้อได้ทันใจ
 • กลยุทธ์ตลาดอสังหาออนไลน์ ช่องทางหลักในวันนี้ วิธีสื่อเพื่อให้เจาะโดนกลุ่มเป้าหมาย
 • การวางแผนผังโครงการจัดสรร ให้ถูกกฎหมาย ได้ใจผู้ซื้อ ขายง่าย และพื้นที่จำหน่ายสูง
 • บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร ให้ได้ใจลูกบ้าน และถูกกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ
 • เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จของโครงการจัดสรร LIFE & LIVING รายใหญ่ในชลบุรี และ EEC
 • ตัวชี้วัดทางการเงิน เพื่อตัดสินใจลงทุนโครงการจัดสรร ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินและการวางแผนภาษี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการจัดสรร และการเขียนโครงการยื่นกู้ธนาคาร
 • WORKSHOP ที่ดินผู้เข้าอบรมแต่ละแปลงที่นำมาศึกษา ให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์
 • ศึกษาดูงานโครงการบ้านจัดสรร และ MIX USED  ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • สรุปผลการสัมมนา บรรยายสรุป รับฟังข้อเสนอแนะและต่อยอดการทำโครงการจัดสรร และเสริมด้วยเทคนิคในการติดต่อ และประสานงานราชการให้สะดวก ราบรื่น ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจซึ่งกันและกัน

  คำถามที่มักพบบ่อย ๆ เสมอ

 • ทำโครงการบ้านจัดสรร ยากมั้ย แล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดี

 • มีที่ดินอยู่แล้ว ถ้าทำบ้านจัดสรรขาย จะทำบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ อะไรดีกว่ากัน

 • วิธีการติดต่อราชการ ทำอย่างไร ให้ได้งาน และจ่ายได้อย่างเหมาะสม

 • การเลือกซื้อที่ดินทำบ้านจัดสรร มองอย่างไรให้ขาด มองอย่างไรให้ไม่พลาด

 • ตั้งราคาขาย ตั้งกันอย่างไร ทำการตลาดยังไงให้ปังงงง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง

 • ออกแบบผังจัดสรรอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย ขายง่าย ขายดี พื้นที่ขายสูง

 • แผนการเงิน กระแสเงินสด ภาษี การยื่นกู้ธนาคาร มีวิธีทำอย่างไรให้ถูกต้องและประหยัด

 • เทคนิคการขาย และทำอย่างไรให้ลูกค้ารับโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยเร็ว

 • เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรอย่างไร และบริหารอย่างไรให้ถูกใจลูกค้าและพึงพอใจ

 • ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คุณคิดว่าหาได้ในอินเตอร์เน็ตเยอะแยะไปหมด อะไรที่เชื่อถือได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดสรร ให้เริ่มต้นที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการลงทุน
 2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนโครงการจัดสรรล่วงหน้า และวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการลงทุน
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้บริหารโครงการจัดสรร ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก และขนาดเล็กพิเศษ
 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาโครงการจัดสรรระหว่างผู้ร่วมสัมมนา คณาจารย์ วิทยากร
 5. เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในวงการผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการเรียนรู้การทำโครงการจัดสรรที่ถูกต้องและการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
 • ผู้ที่มีที่ดินอยู่ในมือ และพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการโครงการจัดสรร
 • ทายาทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการเพิ่มความพร้อมในการรับไม้ต่อ
 • ผู้สนใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการจัดสรร เพื่อสร้างความพร้อมให้กับตนเอง ก่อนลงทุนจริง

วิธีการอบรม

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการอบรม ได้รู้และเข้าใจข้อมูลในเชิงลึก การศึกษาที่ดินแต่ละแปลงซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจที่วิทยากรจะเปิดเผยเฉพาะในห้องอบรมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับอรรถประโยชน์อย่างเต็มที่ (ไม่จัดให้มีออนไลน์) สำหรับวิธีการอบรมจะประกอบไปด้วย 

 1. การบรรยายเชิงประสบการณ์
 2. การอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน
 3. การศึกษาที่ดินของผู้เข้าอบรมเป็นรายแปลง เป็นกรณีศึกษาและสร้างแนวคิดในการพัฒนาโครงการจัดสรร
 4. การศึกษาดูงานโครงการจัดสรร ที่วิเคราะห์ได้ถึงปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

 

RE FOCUS IN HOUSING DEVELOPMENT # 3

 

ระยะเวลาในการอบรม

ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 14 ธ.ค. 2567

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา 13.00 - 18.00 น.

ดาวน์โหลด ตารางกำหนดการอบรม

RE Focus in HOUSING DEVELOPMENT # 3

 

ศึกษาดูงาน

- โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ในกรุงเทพฯ
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างจากโครงการที่

ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จ ในต่างประเทศ

@ PERTH, AUSTRALIA
วันที่ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 2567

ดาวน์โหลด  กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน
RE Focus in HOUSING DEVELOPMENT # 3

 

สถานที่อบรม

 • ห้องอบรม ชั้น 7 VICTOR CLUB สามย่านมิตรทาวน์

 

ระหว่างวันที่

28 กันยายน - 14 ธันวาคม 2567

รวมประมาณ

12 สัปดาห์

สถานที่

VICTOR CLUB สามย่านมิตรทาวน์

ค่าอบรม

139,000 บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(รวมค่าศึกษาดูงาน)