Contact us

ติดต่อเรา

บริษัท อาร์อีซียู แมเนจเมนต์ จำกัด
เลขที่ 626 ชั้น 6 อาคารบีบีดี ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร : 02-214-1604-5

Mobile : 061-402-3355

Email : recuchula1@gmail.com

Facebook : RE-CU หลักสูตรอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์

Link แผนที่ RECU ACADEMY https://goo.gl/maps/7c1S88ZbPyt7EdSE8